POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació sobre el responsable de l’tractament de les dades personals:

La responsable del tractament de les dades personals és BURGOS PORTA SL, amb CIF: B43733955, DIRECCIÓ: Mas Sinén, s / n 43376 Poboleda, així com legítim titular del Lloc Web i de tots els subdominis i directoris inclosos el mateix (en endavant conjuntament denominats com el «Lloc Web»).

Pots contactar amb Burgos Porta, per a qualsevol qüestió relacionada amb la Política de Privacitat, a: burgosporta@massinen.com

Finalitat del tractament de les dades personals:

1. Categoria de les dades recollides: Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

2. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? En BURGOS PORTA S.L. anem a tractar les dades personals recollides, amb les següents finalitats:
En cas de contractació dels serveis de BURGOS PORTA S.L., per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.
Publicar els comentaris que facis als blogs de BURGOS PORTA S.L. i interactuar amb les funcionalitats del Lloc Web.
Gestionar la inscripció en esdeveniments organitzats per BURGOS PORTA S.L ..
Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat dels serveis i esdeveniments de BURGOS PORTA S.L. a través de diferents mitjans.
Remetre comunicacions comercials de productes i / o serveis dels patrocinadors dels esdeveniments organitzats per BURGOS PORTA S.L ..
Tractaments automatitzats consistents en segmentació d’usuaris amb fins comercials, sense que tal tractament suposi presa de decisions amb efectes jurídics o que afecti significativament de manera similar a l’usuari.
Si ens remitents el teu currículum vitae, la finalitat del tractament serà per a possibilitar la teva participació en els processos de selecció, portant a terme una anàlisi del teu perfil amb l’objectiu de determinar si encaixes en algun lloc dels que es troben vacants.

Et recordem que tens ple dret a oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça: burgosporta@massinen.com

3. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat: 6 anys pel que fa a llibres de comptabilitat, factures, etc., segons l’art. 30 del Codi de Comerç, 5 anys per a exercitar accions personals sense termini especial (art. 1.964 Codi Civil); 4 anys: Art. 66 i ss. de la Llei general tributària (impostos, etc.).

En el cas que ens hagis proporcionat el teu currículum, aquestes dades es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció de què es tracti o per un termini màxim d’un any.

Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb la base jurídica consistent en la legitimació que atorga la teva sol·licitud d’informació i / o la contractació dels productes i / o serveis de BURGOS PORTA SL, els termes i condicions es posaran a la teva disposició a tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

També es legitimarà el tractament de les teves dades mitjançant la base jurídica del consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, posant a la teva disposició la informació que es recull en la present Política de Privadesa i articulant mecanismes perquè de forma prèvia a l’accés a les teves dades , puguis accedir a aquesta informació, i en cas d’estar conforme, procedir a la seva acceptació mitjançant una clara acció afirmativa, com ara el marcat d’una casella o checkbox.

Et recordem que pots retirar en qualsevol moment el consentiment que hagis prestat al seu moment per a qualsevol finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva revocació.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a BURGOS PORTA S.L., llevat obligació legal o se’t n’informi de manera expressa.

Com encarregats de tractament que poden tenir accés a les dades personals de l’interessat, el Responsable té contractats els serveis de les següents empreses, amb les que a més té subscrit un contracte d’encarregat de tractament d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades:

CDmon (10dencehispahard, S.L.), que presta els serveis d’allotjament en servidors amb CIF num. B62844725.

Com a proveïdors de serveis d’e-mail màrqueting:

THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (Identificat per la marca comercial «MailChimp»), com a proveïdor de serveis de campanyes d’e-mail màrqueting, amb domicili social a 675 Ponce de Lleó Au NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308.

Aquesta empresa participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat «Privacy Shield», havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

GOOGLE, INC., Que presta els serveis de computació en el núvol i correu electrònic (GSuite), amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View, Califòrnia (EUA).

Aquesta empresa participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat «Privacy Shield», havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Drets: Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens tot el dret a obtenir confirmació sobre si a BURGOS PORTA S.L. estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d’acord amb el que preveu la mateixa:
Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.
Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.
Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les teves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs exercitar el teu dret de OPOSICIÓ a el tractament de les teves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades. Es tracta d’un dret complementari a el dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que ha proporcionat a BURGOS PORTA S.L. en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, podent ser transmesos de forma directa a una altra entitat prèvia petició de l’Interessat.

Podràs exercir aquests drets sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció, expressant clarament el teu voluntat en aquest sentit i acompanyant còpia de l’DNI i / o qualsevol altra documentació acreditativa de la teva identitat, dirigint-te a l’adreça de correu electrònic burgosporta @ massinen.com, oa la següent adreça postal:

BURGOS PORTA S.L.,
Departament Legal
DIRECCIÓ: Mas Sinén, s / n 43376 Poboleda

A més, en cas que consideris que s’ha vulnerat qualsevol dels teus drets, com interessat, estàs facultat per presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https : //www.agpd.es/ o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Seguretat i actualització de les teves dades personals: Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informes sempre que es produeixi una modificació dels mateixos.

Confidencialitat: T’informem així mateix que les teves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que ens haguessis autoritzat de forma expressa.