Avís Legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació: Burgos Porta, S.L. és el titular del portal web massinen.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts del portal web, domiciliada a Mas Sinén, s/n 43376 Poboleda, amb NIF B43733955, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament de el portal web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada, mitjançant el correu electrònic burgosporta@massinen.com o a aquest mòbil +34 696.094.509.

Concepte d’Usuari

La utilització del portal web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BURGOS PORTA, S.L. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

Informació sobre els vincles “links”

BURGOS PORTA, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i BURGOS PORTA, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de massinen.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell , incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar a el portal web massinen.com, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. BURGOS PORTA, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de el present portal Web.

Informació sobre l’exempció de tota responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i / o de contingut

BURGOS PORTA, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, BURGOS PORTA, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus. BURGOS PORTA, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que BURGOS PORTA, SL realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

Informació relativa a la propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BURGOS PORTA, S.L.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de BURGOS PORTA, S.L. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BURGOS PORTA, S.L.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per al web de BURGOS PORTA, S.L. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de BURGOS PORTA, S.L. estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BURGOS PORTA, S.L.